•  1072 Budapest, Akácfa utca 32.
  • Telefonszámunk 06-1- 321-3675
  • Logo
  • Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda

Pillangó csoport

 

Óvodapedagógusok: Márti néni és Erzsi néni

Dadus néni: Emese néni

 

Csoportszobánk az óvodás korú gyermekek igényei szerint berendezett tágas, világos, tiszta játszótér, ahol beépített galéria teszi változatosabbá a foglalkoztató helyiséget, ahova szívesen térnek be a „pillangók”. A csoportszoba kialakításával is érzékeltetjük, hogy a gyerekeket szeretet és biztonság veszi körül és nap-nap után sok csodában lehet részük. A mi csoportszobánkban elhelyezett akváriumban halakat is gondozhatnak a gyermekek. Emese néni pedig nagy figyelmet fordít az akvárium lakóira és szívesen elmagyarázza minden érdeklődő gyermekeknek a halak gondozásának mikéntjét.

Nagyon gondosan odafigyelünk arra, hogy minden nap mozogjunk az egészséges életmódnak megfelelően. Erre lehetőség van a csoportszobában, a tornateremben, a szabadban az óvoda udvarán és az óvodán kívüli kimozdulásaink során.  A természettel történő ismerkedésünket kiegészítjük a gyermekeket érdeklő egyszerű kísérletekkel. A tevékenységek közben így észrevétlenül ivódik a gyermekekbe a természet szeretete, illetve formálódik szépérzékük is.

A Pillangó csoportba kis, közép és nagycsoportos korú gyermekek járnak. Közös bennük, hogy imádnak játszani, amelyhez sokféle játékos foglalkozást nyújtunk mi, óvodapedagógusok. Márti néni énekkel, népi játékokkal, furulya muzsikával kelti fel a gyermekek érdeklődését. Erzsi néni pedig bábozással, mondókával, mesével, drámajátékkal hív mindenkit maga köré. A rajzolás, a festés, a só-lisztgyurmázás, a barkácsolás szintén a gyermekek napi kedvelt tevékenységei közé tartoznak. Nekünk, óvónőknek a csoporttagok alkotásai egyaránt értékesnek számítanak, és hagyjuk, hogy minden gyermek megmutathassa a benne rejlő művészt. A Pillangó csoportban az idősebb csoporttársak foglalkoztatása, sikerei közvetlen és belátható távlatokat jelentenek a többi gyermeknek. Mindezek pedig fokozzák a kisebbek rokonszenvét a fejlettebb csoporttársak felé, illetve vonzalmukat az óvodai tevékenységek iránt. A nagyok közelsége, barátsága, vonzó ötleteik, iskolavárásuk ösztönzően hat a kisebbek szociális érzékenységére és közösségi beállítódásuk formálására.